Regulamin sklepu internetowego Ptasia6.pl

Sklep internetowy Ptasia 6 prowadzący działalność pod adresem internetowym ptasia6.pl/sklep prowadzony jest przez Bella Casa, ul. Ptasia 6, 00-138 Warszawa, NIP 5252184172.

Postanowienia ogólne

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, nabywająca przedmioty lub usługi w ramach Sklepu na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

Sklep – sklep internetowy prowadzący działalność w ramach adresu ptasia6.pl/sklep umożliwiający nabywanie produktów znajdujących się w jego ofercie.

Właściciel – Bella Casa, ul. Ptasia 6, 00-138 Warszawa, NIP 5252184172.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Regulamin – niniejszy dokument, wskazujący warunki i sposób korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów, znajdujący się pod adresem ptasia6.pl

Towar / Produkt – rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie podczas Kampanii Reklamowej, zgodnie z Regulaminem. Celem Sklepu jest oferowanie do sprzedaży produktów tylko i wyłącznie oryginalnych.

Klient – osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu, dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto.

Konto – zapis informatyczny prowadzony dla Klienta przez Sklep, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu. Dostęp do Konta umożliwia Klientom identyfikację w Sklepie i dokonywanie transakcji zakupu Towarów.

Rejestracja – procedura zakładania Konta w Sklepie.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Kampania reklamowa – proces, w czasie którego Sklep składa ofertę sprzedaży określonych Towarów, po ustalonej cenie i w określonym czasie.

Koszyk zamówień – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu i umożliwiające Klientom dokonanie rezerwacji Towarów jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie przyjęcia ofert sprzedaży zarezerwowanych Towarów i dokonania transakcji zakupu.

Sesja zakupowa – proces trwający nie dłużej niż 15 minut liczony od momentu rezerwacji pierwszego Towaru w Koszyku Zamówień, w czasie którego Klient powinien dokonać wyboru Towarów i dokonać płatności za zarezerwowane Towary.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

Realizacja zamówień

Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Klientami Sklepu w przypadku osób fizycznych mogą być tylko i wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

W celu dokonywania zakupów w Sklepie, Klient będzie zobowiązany dodawać aktualnie dostępne w Sklepie produkty za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” zlokalizowanej przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie, przenosząc produkt do „Koszyka zakupów”. Potwierdzenie zakupów odbywa się poprzez opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po zakończeniu zakupów Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia zawierające specyfikacje wraz z sumarycznymi kosztami, w tym przesyłki, które zostanie wysłane na wskazany adres e-mail. Proces zamówienia wymaga podania danych zamawiającego, adresu wysyłki, dokonania wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślenia wszelkich innych wymaganych pól.

Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie zamawianych produktów z Właścicielem.

Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu.

Po dokonaniu rezerwacji, a przed dokonaniem płatności za Towar, Klient zostanie poproszony przez Sklep o podanie pełnego adresu do wysyłki Towaru, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.

Po dokonaniu płatności za Towar Użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep wraz z adresem dostawy oraz danymi do wystawianego przez Sklep dowodu sprzedaży.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, jednak nie w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz po zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

Sklep zastrzega prawo do odmowy sprzedaży Towaru Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

Klient, który nie odbierze po pierwszym awizo zamówionych produktów zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.

Zdjęcia produktów stanowią materiały poglądowe obrazujące możliwe najwierniejsze oddanie cech produktu.

Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

Sklep może odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku klient zostanie o tym powiadomiony przez s klep oraz otrzyma zwrot wszelkich dokonanych płatności.

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sklep ptasia6.pl prowadzony przez Właściciela info@ptasia6.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) oraz odesłać zakupioną rzecz na adres: P6 Ewa Grygo, ul. Ogrodowa 48/88, 00-876 Warszawa, kom. 506 609 439. Zwrot produktu musi nastąpić przed upływem 14 dni od daty poinformowania Sklepu o fakcie odstąpienia od umowy.

Produkt musi zostać zwrócony do sklepu w stanie niezmienionym. Zwracany produkt musi być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transport. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar zostanie dostarczony do sklepu. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Dostępność towarów

Sklep dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć Towary, które zarezerwowali w Koszyku Zamówień. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione Towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu

Jeżeli Sklep nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Forma płatności

Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

• kartami kredytowymi VISA, MasterCard, w serwisie Przelewy24
• przelewem z konta w serwisie Przelewy24

Właścicielem i operatorem serwisu Przelewy24 jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327).

W przypadku powstania nadpłaty na koncie Sklepu związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

Ceny i koszty przesyłki

Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych oraz walucie Euro, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki upoważniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 1 zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, tzn. nie zmieniają warunków zawartej umowy kupna-sprzedaży.

Czas realizacji zamówienia, czyli dostawy Towaru do Klienta, uzależniony jest wybranej opcji dostawy.

Wysyłka Towarów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,

b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest zwrócić się do Biura Obsługi Klienta na adres info@ptasia6.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów doręczonych Klientowi względem zamówionych, o ile przedmiotowe różnice będą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta lub stosowanych przez niego przeglądarek internetowych czy to w kanale www czy też urządzeń mobilnych.

Poza uprawnieniami Klienta wynikającymi z ustaw wskazanych w art. 1 ust a i b Klient posiadać będzie roszczenia wypływające z udzielanej przez importera lub producenta gwarancji. Zakres i warunki gwarancji będą się różnić w zależności od produktów.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

Dane osobowe

Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych Klienta jest Bella Casa, ul. Ptasia 6, 00-138 Warszawa, NIP 5252184172.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:
• Przelewy24 – obsługa płatności internetowych
• Poczta Polska, Inpost, Paczka w Ruchu, DPD Siódemka – operatorzy pocztowi

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania, usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w celu realizacji zawieranej właśnie umowy sprzedaży oraz wysyłki paczki. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) i b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 tzw. Rozporządzenie RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz wykonanie zawartej umowy.

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do Państwa trzeciego tj. poza obszar UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie w bezpośrednim związku z realizacją wykupionej usługi (np. e-mail z kodem dostępu/loginem, obsługa wiadomości automatycznych przez serwis Google).

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polityka prywatności

Cookies. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty. Więcej szczegółów: Polityka Cookies 

Postanowienia końcowe

Podane charakterystyki i zastosowania prezentowanych produktów mają charakter orientacyjny. Sklep dokłada wszelkich starań, aby podane informacje były możliwie wierne z rzeczywistością.

Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem ptasia6.pl